Hovedtariffavtalene i staten (HTA) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger, og forhandlinger på særlig grunnlag, inn for Statens lønnsutvalg. Det vises henholdsvis til HTA punkt 2.7.2, 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1.

Etter tjenestetvistloven § 29 skal Statens lønnsutvalg behandle tvister om:

  • lønnstrinn eller lønnsplan for plassering av en stilling eller stillingsgruppe,
  • oppnormering av en tjenestemannsstilling fra lavere til høyere grad,
  • bestemmelser om overtidsgodtgjøring eller begrensede lønnstillegg.

Ved opprettelse eller endring av særavtaler kan tvist bringes inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg. Les om dette i Statens personalhåndbok punkt 6.4.3.3, 6.4.3.4 og 6.4.3.5