Stevninger sendes elektronisk inn til Statens lønnsutvalg

E-post: statenslonnsutvalg@dfd.dep.no

Statens lønnsutvalgs sekretariat:
Kristin Alseth Hansen, tlf. 959 08 018
Ragnhild Indreeide, tlf. 959 07 985