Stevninger sendes elektronisk inn til Statens lønnsutvalg

E-post: statenslonnsutvalg@dfd.dep.no

Statens lønnsutvalgs sekretariat:
Stine Karlsen, tlf. 997 69 346
Ragnhild Indreeide, tlf. 959 07 985