Saksnr. og
sammendrag
Parter Hva saken gjelder
04/2023 Politijuristene mot Politihøgskolen Tvist etter lokale forhandlinger, jf. HTA punkt 2.5.1
03/2023 NTL Oslo Politidistrikt mot Politidirektoratet Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag, jf.  HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a)
02/2023 NTL NAV mot NAV Tvist etter lokale forhandlinger, jf. HTA punkt 2.5.1
01/2023 Politiets fellesforbund mot Politihøgskolen Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag, jf.  HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a)
07/2022 NTL OsloMet mot OsloMet Tvist etter lokale forhandlinger, jf. HTA punkt 2.5.1
06/2022 Samfunnsøkonomene mot Kystverket Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag, jf. HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav c)
05/2022 Skatteetatens landsforbund mot Skattedirektoratet Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag, jf.  HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a)
03/2022 NTL Domstolene mot Domstoladministrasjonen Tvist etter forhandlinger på særlig grunnlag, jf. HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav c)
02/2022 Parat Politiet mot Politidirektoratet Tvist etter lokale forhandlinger, jf. HTA punkt 2.5.1
01/2022 NTL Politiet mot Politidirektoratet Tvist etter lokale forhandlinger, jf. HTA punkt 2.5.1
11/2021 Juristforbundet ved Politijuristene mot Politidirektoratet Tvist etter forhandling på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a)
10/2021 NTL mot Klima- og miljødepartementet Tvist etter årlig lokal lønnsforhandling etter HTA punkt 2.5.1.
08/2021 NTL Politiet mot Politidirektoratet Tvist etter forhandling på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a).
07/2021 NTL Politiet og Parat Politiet mot Politidirektoratet Tvist etter forhandling på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a).
06/2021 Kriminalomsorgens Yrkesforbund mot Kriminalomsorgsdirektoratet Tvist etter forhandling på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a).