Tre av medlemmene og varamedlemmene er nøytrale medlemmer, oppnevnt av Riksmekleren:

Leder: Anne Cathrine Frøstrup, fagdirektør i Domstolsadministrasjonen
Varamedlem: Torkjel Nesheim, lagmann i Borgarting lagmannsrett

Medlem: Reidun Wallevik, pensjonert lagmann i Agder lagmannsrett
Varamedlem: Ingeborg Fogt Bergby, lagdommer i Agder lagmannsrett

Medlem: Kristin Robberstad, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
Varamedlem: Edvard Os, tingrettsdommer i Oslo tingrett

Fire av medlemmene og varamedlemmene er fra arbeidstakersiden, oppnevnt av hovedorganisasjonene i staten:

LO Stat:
Medlem: Randi Stensaker, pensjonert kartellsekretær
Varamedlem: Dag Westhrin, sekretær

Akademikerne:
Medlem: Christer Wiik Aram, rådgiver
Varamedlem: Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef

Unio:
Medlem: Andrea Mandt, seniorrådgiver
Varamedlem: Jorunn Solgaard, forhandlingssjef

YS Stat:
Medlem: Tore Leirfall, spesialrådgiver
Varamedlem: Siri Dannevig, juridisk rådgiver

Fire av medlemmene og varamedlemmene er fra arbeidsgiversiden, oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet:

Medlem: Anne Elisabeth Wold Sæther, fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet
Varamedlem: Ragnar Ihle Bøhn, avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet

Medlem: Brith-Anne Svartsund, HR-sjef i Luftfartstilsynet
Varamedlem: Inger Harstveit, avdelingsdirektør i Finansdepartementet

Medlem: Ståle Tangestuen, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet
Varamedlem: Kirsten Agerup, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Medlem: Arne Kristian Hestnes, avdelingsdirektør i NTNU
Varamedlem: Jan Helge Pettersen, direktør, Forsvarsmateriell, Oslo kommune

Ved behandlingen av tvister hvor (en av) de øvrige forhandlingsberettigede organisasjoner utenfor hovedsammenslutningene er part, vil utvalget bli supplert av én representant fra staten og én felles representant for nevnte organisasjoner.

Statens lønnsutvalgs sekretariat:
Kristin Alseth Hansen
Ragnhild Indreeide

Utvalgets sekretariat har lokaler i Kommunal- og distriktsdepartementet.

E-post: statenslonnsutvalg@kdd.dep.no