Tre av medlemmene og varamedlemmene er nøytrale medlemmer, oppnevnt av Riksmekleren:

Leder: Anne Cathrine Frøstrup, fagdirektør i Domstolsadministrasjonen
Varamedlem: Torkjel Nesheim, lagmann i Borgarting lagmannsrett

Medlem: Reidun Wallevik, pensjonert lagmann i Agder lagmannsrett
Varamedlem: Ingeborg Fogt Bergby, lagdommer i Agder lagmannsrett

Medlem: Kristin Robberstad, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
Varamedlem: Edvard Os, tingrettsdommer i Oslo tingrett

Fire av medlemmene og varamedlemmene er fra arbeidstakersiden, oppnevnt av hovedorganisasjonene i staten:

LO Stat:
Medlem: Vibecke Solhaug, sekretær
Varamedlem: Finn Olav Haga, sekretær

Akademikerne:
Medlem: Christer Wiik Aram, seniorrådgiver
Varamedlem: Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef

Unio:
Medlem: Andrea Mandt, seniorrådgiver
Varamedlem: Jorunn Solgaard, forhandlingssjef

YS Stat:
Medlem: Tore Leirfall, seniorrådgiver
Varamedlem: Susann Jenset Bækken, advokat

Fire av medlemmene og varamedlemmene er fra arbeidsgiversiden, oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet:

Medlem: Anne Elisabeth Wold Sæther, fagdirektør i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Varamedlem: Ragnar Ihle Bøhn, avdelingsdirektør i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Medlem: Katrine Storeheier, organisasjons- og utviklingsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Varamedlem: Inger Harstveit, avdelingsdirektør i Finansdepartementet

Medlem: Ståle Tangestuen, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet
Varamedlem: Kirsten Agerup, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Medlem: Arne Kristian Hestnes, avdelingsdirektør i NTNU
Varamedlem: John Malvin Økland, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet

Ved behandlingen av tvister hvor (en av) de øvrige forhandlingsberettigede organisasjoner utenfor hovedsammenslutningene er part, vil utvalget bli supplert av én representant fra staten og én felles representant for nevnte organisasjoner.

Statens lønnsutvalgs sekretariat:
Stine Karlsen
Ragnhild Indreeide

Utvalgets sekretariat har lokaler i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

E-post: statenslonnsutvalg@dfd.dep.no