Kjennelsens dato: 07.12.2021

NTL reiste krav på vegne av syv medlemmer ansatt i Politiets utlendingsenhet, Internatenheten på Trandum, med krav om økt lønn i henhold til HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) som følge av vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av medarbeidernes lønn. Parat reiste samme krav for to medlemmer. NTL og Parat krevde økt lønn og endret stillingskode for operative vaktledere (OPVL) som følge av mer omfattende og krevende arbeidsoppgaver, herunder et reelt personalansvar. Nedbemanning har ført til endrede og mer krevende arbeidsoppgaver. Statens lønnsutvalg fant at vilkårene for å anvende HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a) ikke er oppfylt i dette tilfellet. Uttalt at dersom forholdene tilsier det, er det andre måter å løse slike utfordringer på.