Juristforbundet v/ Politijuristene fremmet forgjeves krav om at politiinspektør i Politidirektoratet etter HTA punkt 2.5.3 nr. 1 bokstav a skulle ha lønnstillegg på 90 000 kr. Kravet var begrunnet i at hen var blitt prosjektleder for prosjekt A med blant annet en budsjettramme på 12 mill. kr. Dissens 10 – 1. Flertallet fant at kravet til «vesentlige endringer» ikke var oppfylt.

Mindretallet – ett medlem – mente at vilkårene var oppfylt.