Skatteetatens landsforbund gjorde forgjeves gjeldende at vilkårene etter HTA pkt. 2.5.3 nr. 1 a) var til stede for to medlemmer som tidligere arbeidet med kommunal innfordring før disse arbeidsoppgavene ble overført til Skattedirektoratet fra 01.11.2020. Dissens 9-2. Mindretallet fant under tvil at vilkårene var til stede.

Dato for elektronisk underskrift av protokollen ble lagt til grunn for fristberegningen.

Uttalelser om at virksomheten plikter å dekke kostnader til lønnsjustering etter HTA pkt. 2.5.3 nr. 1 a) uavhengig av virksomhetens økonomi dersom vilkårene er til stede.

Videre uttalelse om betydningen av mellomliggende lønnsoppgjør fra eventuelle endringer i stillingsinnhold startet, frem til den stilling vedkommende har på kravtidspunktet.