Saken gjaldt Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.1, jf. pkt. 2.5.4. nr. 1 b). NTL OsloMet krevde under lokale forhandlinger ett lønnstrinn ekstra for alle stipendiater som følge av behov for å styrke lønnsnivået for denne gruppen. Flertallet i Statens Lønnsutvalg fant at kravet ikke kunne tas til følge, mens ett medlem mente at kravet skulle tas til følge.