Saken gjelder Hovedtariffavtalen pkt. 2.5.1. NTL påstod forgjeves at det måtte skje en annen fordeling mellom medarbeidere fordi føringer fra Kommunal- og distriktsdepartementet og enighet i virksomheten om at man skulle moderere lønnsvekst for ledere ikke var fulgt. I påstanden var det tatt til orde for nedjustering også av tillegg gitt til ledere i andre organisasjoner, og der det var kommet til enighet med arbeidsgiver. Dersom kravet fra NTL skulle tas til følge, vil det i realiteten innebære gjenåpning av forhandlingene. SLU finner ikke grunnlag for å sette til side den lokale enighet med de øvrige organisasjonene.